ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนฯ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 25
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 12 ตุลาคม 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 789 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 301 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 12 ตุลาคม 2561 ถึง 26 ตุลาคม 2561