ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558 ครั้งที่ 39
  ประจำปี : 2558
  ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2558   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 4,606 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : -