ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 843 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 328 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 8 มกราคม 2564 ถึง 12 มกราคม 2564