ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 27
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 9 ธันวาคม 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,070 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 336 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 9 ธันวาคม 2562 ถึง 23 ธันวาคม 2562