ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 18
  ประจำปี : 2562
  ประกาศเมื่อ : 18 ตุลาคม 2562   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,527 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 865 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 18 ตุลาคม 2562 ถึง 1 พฤศจิกายน 2562