ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 21
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 15 ธันวาคม 2563   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 932 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 421 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 15 ธันวาคม 2563 ถึง 24 ธันวาคม 2563