ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเป็นำนะกงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 12
  ประจำปี : 2567
  ประกาศเมื่อ : 1 เมษายน 2567   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 235 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง