ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3
  ประจำปี : 2563
  ประกาศเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2563   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,195 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 456 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2563