ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 16
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 847 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 168 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 23 กรกฎาคม 2561 ถึง 23 สิงหาคม 2561