ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 26
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 13 ธันวาคม 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 778 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 13 ธันวาคม 2564 ถึง 27 ธันวาคม 2564
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการพยาบาล หลักสูตร : การพยาบาลผู้ใหญ่
  ระดับ : ปริญญาโท
   
2. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการพยาบาล หลักสูตร : การผดุงครรภ์
  ระดับ : ปริญญาโท
   
3. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการพยาบาล หลักสูตร : การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  ระดับ : ปริญญาโท
   
4. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาลัยการพยาบาล หลักสูตร : การพยาบาลเด็ก
  ระดับ : ปริญญาโท