ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 23
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 825 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 227 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 12 พฤศจิกายน 2564 ถึง 26 พฤศจิกายน 2564
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ระดับ : ต่ำกว่าปริญญาตรี