ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายวิชาการ มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 15
  ประจำปี : 2564
  ประกาศเมื่อ : 7 กันยายน 2564   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 973 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 228 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 17 กันยายน 2564 ถึง 21 กันยายน 2564