ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ขยายเวลาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 23
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 31 สิงหาคม 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 420 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 7 กันยายน 2565 ถึง 11 กันยายน 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก