ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
  ประจำปี : 2566
  ประกาศเมื่อ : 26 มิถุนายน 2566   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 477 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 15 กรกฎาคม 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก