ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : การขยายเวลารับสมัครงาน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 8
  ประจำปี : 2567
  ประกาศเมื่อ : 23 มีนาคม 2567   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,395 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 211 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 26 มีนาคม 2567 ถึง 24 เมษายน 2567
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ระดับ : ปริญญาโท/ปริญญาเอก