ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3
  ประจำปี : 2566
  ประกาศเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,145 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 16 มีนาคม 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
  ระดับ : ปริญญาโท
   
2. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  ระดับ : ปริญญาโท
   
3. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
  ระดับ : ปริญญาโท
   
4. ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร : สาขาวิชาจิตเวชและสุขภาพจิต
  ระดับ : ปริญญาโท