ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศการขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อรับโอนข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 16 (ฉบับที่ 2)
  ประจำปี : 2561
  ประกาศเมื่อ : 28 กันยายน 2561   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 525 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 29 กันยายน 2561 ถึง 12 พฤศจิกายน 2561