ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 31
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 19 ธันวาคม 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 5,767 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,184 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 20 ธันวาคม 2565 ถึง 5 มกราคม 2566
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : สถาปนิก
  สังกัด : กองกลาง
  ระดับ : ปริญญาตรี
   
2. ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สังกัด : โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
  ระดับ : ปริญญาตรี
   
3. ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : กองพัฒนานักศึกษา
  ระดับ : ปริญญาตรี
   
4. ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์
  สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
  ระดับ : ต่ำกว่าปริญญาตรี
   
5. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
  ระดับ : ปริญญาตรี