ย้อนกลับ หน้าแรก ถัดไป
  ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
  หัวข้อข่าว : ขยายเวลาการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 30
  ประจำปี : 2565
  ประกาศเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2565   โดย : กองบริหารงานบุคคล   จำนวนครั้งที่อ่าน : 664 ครั้ง
  ดาวน์โหลดเอกสาร :      จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง
  วันเปิดรับสมัคร : 15 พฤศจิกายน 2565 ถึง 20 พฤศจิกายน 2565
   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ( ปิดรับสมัครแล้ว )
1. ตำแหน่ง : ครู
  สังกัด : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ระดับ : ปริญญาตรี